Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích 24130 4.9 3890 Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích
DOLIN Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích
SV Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích Công suất: 0.1KW
Tỉ số truyền: 3:1 - 50:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Mặt bích
Tỉ số truyền: 3:1 - 50:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Mặt bích" /> Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích 4.9 3890
24130 Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích Công suất: 0.1KW
Tỉ số truyền: 3:1 - 50:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Mặt bích
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích" 4.9 3890DOLIN DOLIN 07-11-2016 03:45:22 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 07-11-2016 03:45:22 PM InStock
Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích

Motor giảm tốc 0.1kw tỉ số truyền 3:1-50:1 mặt bích


 • 07-11-2016 03:45:22 PM
  Lượt xem: 24130
 • Mã sản phẩm: SV
 • Công suất: 0.1KW
  Tỉ số truyền: 3:1 - 50:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng: Mặt bích

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
motor giam toc catalogues

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật