Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế 22506 4.9 3890 Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế
DOLIN Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế
SH Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế Công suất: 3.7KW
Tỉ số truyền: 3:1 - 25:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
Tỉ số truyền: 3:1 - 25:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế" /> Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế 4.9 3890
22506 Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế Công suất: 3.7KW
Tỉ số truyền: 3:1 - 25:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế" 4.9 3890DOLIN DOLIN 09-11-2016 09:50:20 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 09-11-2016 09:50:20 PM InStock
Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế

Motor giảm tốc 3.7kw tỉ số truyền 1:3-1:25 chân đế


 • 09-11-2016 09:50:20 PM
  Lượt xem: 22506
 • Mã sản phẩm: SH
 • Công suất: 3.7KW
  Tỉ số truyền: 3:1 - 25:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng: Chân đế

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
3.7kw gear motor catalogues
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật