Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1 Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1 29019 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1 Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1 Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1
DOLIN Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1
RV Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1 Công suất: 1.5KW
Tỉ số truyền: 25:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Tỉ số truyền: 25:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55" /> Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1 4.9 3890
29019 Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1 Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1 Công suất: 1.5KW
Tỉ số truyền: 25:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1" 4.9 3890DOLIN DOLIN 05-01-2017 01:47:44 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 05-01-2017 01:47:44 PM InStock
Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1

Motor giảm tốc cốt âm RVD 1.5KW tỉ số truyền 25:1


 • 05-01-2017 01:47:44 PM
  Lượt xem: 29019
 • Mã sản phẩm: RV
 • Công suất: 1.5KW
  Tỉ số truyền: 25:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
Gear Motor RVD catalogues
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật