Motor điện 10hp 2900 vòng / phút Motor điện 10hp 2900 vòng / phút 22907 4.9 3890 Motor điện 10hp 2900 vòng / phút Motor điện 10hp 2900 vòng / phút Motor điện 10hp 2900 vòng / phút
DOLIN Motor điện 10hp 2900 vòng / phút
AY Motor điện 10hp 2900 vòng / phút Công suất: 10HP
Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55; Class: F
Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55; Class: F
Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55; Class: F
Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55; Class: F" /> Motor điện 10hp 2900 vòng / phút 4.9 3890
22907 Motor điện 10hp 2900 vòng / phút Motor điện 10hp 2900 vòng / phút Công suất: 10HP
Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55; Class: F
Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55; Class: F
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor điện 10hp 2900 vòng / phút" 4.9 3890DOLIN DOLIN 28-07-2020 06:36:22 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor điện 10hp 2900 vòng / phút" DOLIN 4.9 3890 Motor điện 10hp 2900 vòng / phút 4.9 3890 4.9 3890
1,00 USD 28-07-2020 06:36:22 PM InStock
Motor điện 10hp 2900 vòng / phút

Motor điện 10hp 2900 vòng / phút


  • 28-07-2020 06:36:22 PM
    Lượt xem: 22907
  • Mã sản phẩm: AY
  • Công suất: 10HP
    Motor: 220V-380V; 50Hz; 2Poles; IP55; Class: F
    Motor: 380V-660V; 60Hz; 2Poles; IP55; Class: F

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Thông số kỹ thuật

 
7 5kw 8p
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật